Een zoekopdracht uitvoeren

Formag

Formag

Vermoeid? Zenuwachtig? Wat als je je gewoon te weinig magnesium hebt?

Vermoeidheid? Zenuwachtig? Misschien heeft u wel een magnesiumtekort?​

Magnesium is een mineraal dat betrokken is bij meer dan 300 biologische reacties zoals de aanvoer van energie, de goede werking van het zenuwsysteem en de spierfunctie. Nochtans heeft meer dan 75% van de Belgen een magnesiumtekort.


Het is dan ook belangrijk om de eerste tekenen van een magnesiumtekort te herkennen en dan raad te vragen aan een gezondheidswerker.


Bij verhoogde behoefte of om te reageren op een eventueel onevenwicht is magnesiumrijke voeding van essentieel belang. Soms kan een supplement nuttig zijn en ervoor zorgen dat u zich minder moe voelt.

Misschien heeft u wel een magnesiumtekort

Symptomen van een magnesiumtekort herkennen

Vermoeidheid, stress, krampen of trillende oogleden zijn de vaakst voorkomende symptomen bij een magnesiumtekort.


Dit onevenwicht kan allerlei oorzaken hebben zoals onvoldoende inname via voeding, een verhoogde behoefte van het organisme, een vermindering van de absorptie in de darm of een toegenomen verlies in het maagdarmkanaal of de nieren.

symptomen bij een magnesiumtekort

Vraag raad aan uw gezondheidswerker indien u een of meerdere symptomen vertoont.

Waarom raadt mijn gezondheidswerker me aan om meer magnesium in te nemen?

Wanneer u voldoende magnesium inneemt, bent u minder moe


Vermoeidheid kan aan talrijke factoren te wijten zijn:

  • Mentale vermoeidheid kan door stress veroorzaakt worden of door slecht te slapen.
  • Fysieke vermoeidheid en met name vermoeide spieren na een zware inspanning.

Magnesium wordt ook wel het "energiemineraal" genoemd en speelt een belangrijke rol in de energiestofwisseling.

Magnesium brengt de afscheiding van adrenaline in evenwicht en onderdrukt de spieren en het zenuwstelsel. Verlies van kracht, chronische vermoeidheid en trillingen zijn vaak tekenen van een magnesiumtekort.

In bepaalde gevallen kan een grotere inname van magnesium ervoor zorgen dat u zich minder moe voelt.

Wanneer u voldoende magnesium inneemt

Inname van magnesium optimaliseren bij stress of zenuwachtigheid


Het is voor een goede werking van het organisme noodzakelijk om in alle omstandigheden een evenwichtige fysiologische toestand te behouden. Deze evenwichtige toestand wordt voortdurend bedreigd door allerlei verstoringen van het organisme of de omgeving. Sommige verstoringen kunnen door het organisme als een bedreiging opgevat worden. Dit worden stressfactoren genoemd.


Stress wordt vandaag als een fysiologische staat van onevenwicht beschouwd.


Wanneer het organisme met een stresserende situatie geconfronteerd wordt, reageert het in 3 fasen en doet het een beroep op het centrale zenuwstelsel.


Bij een magnesiumtekort kan de werking van het zenuwstelsel verstoord worden. Daarom is het belangrijk om voldoende magnesium in te nemen.

Inname van magnesium optimaliseren bij stress of zenuwachtigheid

Hoe kan u ervoor zorgen dat u voldoende magnesium inneemt?

Ontdek voedingsmiddelen die rijk zijn aan magnesium zodat u voldoende magnesium inneemt:

Hoe kan u ervoor zorgen dat u voldoende magnesium inneemt

In bepaalde situaties (onevenwichtige voeding, stressvolle periode,...) kan het nuttig zijn om de inname via voeding aan te vullen met een supplement.
Voor een doeltreffende aanvulling dient rekening gehouden te worden met meerdere criteria:

  • de biologische beschikbaarheid: Oplosbare organische zouten (aspartaat, citraat, lactaat...) worden beter geabsorbeerd en getolereerd dan minerale zouten (chloride...).
  • Opname en retentie van magnesium in de cel.