Een zoekopdracht uitvoeren

Persoonsgegevens

PILEJE BENELUX hecht een bijzonder belang aan de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en potentiële klanten.

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld overeenkomstig de Franse wet op Informatica en Vrijheden van 30 juli 2018 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016).

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de vennootschap PILEJE BENELUX, Naamloze vennootschap met een kapitaal van 200.000 €uro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KPO) onder nummer 0823 058 163 - en maatschappelijk gevestigd The NestWork, Avenue de Broqueville 12 ,1150 BRUXELLES - België.

Wat is het doel en wat is de juridische basis voor het verzamelen van gegevens?

Wij vragen u een aantal persoonsgegevens zoals uw achternaam en voornaam om uw verzoek om informatie te kunnen verwerken.

 

Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van uw verzoek. Op de pagina’s waar om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, wordt u geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van het verstrekken ervan, evenals van de eventuele gevolgen van het niet invullen ervan.

 

Het verzamelen van persoonsgegevens is nodig voor de behandeling van een verzoek dat wordt gestuurd naar PILEJE BENELUX via deze website producten.pileje.be.

 

Als de verwerking plaatsvindt met uw instemming, wordt die instemming verkregen via het formulier voor het verzamelen van gegevens. U kunt uw instemming op elk moment intrekken zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de behandeling, gebaseerd op de instemming voorafgaand aan het intrekken ervan.

 

U kunt ons hierover schrijven met verzending van een identiteitsbewijs, per post naar PILEJE BENELUX Zandvoortstraat 49B - 2800 MECHELEN – België of per e-mail naar info-benelux@pileje.com.

Voor wie zijn de gegevens bestemd?

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn, binnen het strenge kader van de uitvoering van de hierboven genoemde doelen en volgens de instructies van PILEJE BENELUX, het daartoe bevoegde personeel van PILEJE BENELUX en van zijn toeleveranciers, alles met inachtneming van de toepasselijke regelgeving.

 

De gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, indien opgevraagd, of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

Hoelang worden de gegevens bewaard ?

De bewaartermijn van de persoonsgegevens hangt af van het doel waarvoor ze worden gebruikt.

 

Zij worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en/of tot de datum van verstrijken van de handelingen (5 jaar) na het eind van de commerciële relatie en gedurende 3 jaar voor commerciële prospectie.

Wat zijn uw rechten inzake de gegevens en hoe kunt u die rechten uitoefenen?

U hebt recht op inzage, correctie of beperking van uw persoonlijke gegevens of u kunt ze laten wissen. U kunt eveneens bezwaar maken of gebruik maken van uw recht op dataportabiliteit.

 

U kunt ons hierover schrijven met verzending van een identiteitsbewijs, per post naar PILEJE BENELUX Zandvoortstraat 49B - 2800 MECHELEN – België of per e-mail naar info-benelux@pileje.com.

 

U hebt eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de bevoegde autoriteit op dit gebied in België.

Wat is het PiLeJe beleid met betrekking tot cookies?

Cookies en gegevens die worden verzameld tijdens het surfen :

Een cookie is een bestandje dat door de website die u bezoekt wordt opgeslagen op uw terminal (computer, tablet, smartphone enz.), en waarin bepaalde informatie wordt opgeslagen. Hiermee is het met name mogelijk om uw volgende bezoek van de website beter voor te bereiden en de pagina’s die u bekijkt te personaliseren. Alleen de auteur van de cookie kan de informatie lezen die daarin is opgeslagen.

 

Als u inlogt op onze website kunnen wij eventueel, met voorbehoud van de keuzes die u in de parameters van uw software hebt gemaakt en van de keuzes en opties die u hebt gemaakt of op eng moment kunt maken op het tabblad "Cookievoorkeuren", verschillende cookies installeren op uw apparaat. Uw keuzes zullen dan dertien (13) maanden lang worden bewaard.

 

De cookies op de website zullen voor beperkte duur worden bewaard en gedurende maximaal dertien (13) maanden.

Wat is het doel van deze Cookies?

Wanneer u inlogt op de Website en deze gebruikt, kunnen wij en onze partners de cookies gebruiken voor de hierboven vermelde doelstellingen, onder voorbehoud van uw keuzes die u op enig moment kunt aangeven en wijzigen.

 

Met deze cookies kunnen wij onze website verbeteren, een veilige browserervaring garanderen en u aangepaste gepersonaliseerde inhoud aanbieden:

  • Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de prestaties, de veiligheid en het gebruik van de website
  • Cookies voor statistieken en publieksmeting
  • Door derden uitgegeven cookies voor het bekijken van video's

De volgende cookies zijn strikt noodzakelijk voor de prestaties, de veiligheid en het gebruik van de website :

 

Naam Leverancier Doel Bewaarduur
didomi_pileje_solution_be_prod producten.pileje.be Keuzes van de gebruiker met betrekking tot het accepteren/weigeren van cookies op de verschillende geïnstalleerde diensten. 13 maanden
jwt_token producten.pileje.be Hiermee wordt de gebruiker geïdentificeerd op de website en worden de uitwisselingen tussen de applicaties beveiligd. 13 maanden
i18n_redirected producten.pileje.be Interne cookie van de applicatie voor het beheren van de weergavetaal. 13 maanden
GRECAPTCHA google.com De reCAPTCHA dienst van Google Inc. (Google) wordt op bepaalde webpagina's gebruikt om het invullen van formulieren te beschermen tegen robotten. De ReCAPTCHA algoritme controleert en installeert eventueel een cookie (_GRECAPTCHA). 13 maanden

 

 

De volgende cookies zijn bedoeld voor statistieken en publieksmeting :

 

Naam Leverancier Doel Bewaarduur
_ga google.com Cookie geassocieerd met Google Universal Analytics. Deze wordt opgeNaamen in elke pagina-aanvraag van een website en wordt gebruikt voor het berekenen van analyserapporten van bezoekers, sessies en campagnes. 13 maanden
_gat_UA-42626222-4 google.com Cookie geassocieerd met Google Universal Analytics die wordt gebruikt om het aantal verzoeken te beperken, wat het verzamelen van gegevens op websites met veel verkeer beperkt. 1 minuut
_gid google.com Cookie geassocieerd met Google Universal Analytics die wordt gebruikt om een unieke waarde op te slaan en bij te werken voor elke bezochte pagina. 24 uur
atauthority producten.pileje.be Hiermee kan de privacymodus voor bezoekers worden opgeslagen. 13 maanden
atuserid producten.pileje.be Bezoekers-ID voor websites met client-side cookies. 13 maanden
atid xiti.com AT Internet // hoofdbezoeker-ID. 13 maanden

 

Zoals vermeld in bovenstaande tabel maken wij gebruik van AT Internet om het publiek van producten.pileje.be te meten om de werking en de inhoud ervan te verbeteren.

De AT Internet voorgestelde dienst kan niet werken zonder cookies.

 

De cookies "atauthority", "atuserid" en "atid" die door AT Internet worden gebruikt op producten.pileje.be hebben geen ander doel dan het meten van het publiek. Zij hebben daarom recht op een vrijstelling van toestemming in overeenstemming met het CNIL besluit nr. 2020-91 van 17 september 2020 (artikelen 5, 49, 50 en 51).

  • Nadere informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt door AT Internet vindt u in Privacybeleid van AT Internet op de website van AT Internet.
  • U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door AT Internet door gebruik te maken van het AT Internet bezwaarformulier op de website van AT Internet.
  • U kunt het gebruik van cookies door AT Internet op producten.pileje.be weigeren door het onderstaande vakje aan te vinken :
Door dit vakje aan te vinken, weiger ik de publieksmeting door AT Internet op producten.pileje.be en het daaraan verbonden gebruik van cookies.

De volgende cookies worden gebruikt voor het afspelen van video's :

 

Naam  Leverancier Doel Bewaarduur
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Deze cookie wordt door YouTube geïnstalleerd om uw bandbreedte te meten en zo vast te stellen of u de nieuwe of oude interface gebruikt. 1 maanden
YSC youtube.com  Deze cookie wordt door YouTube video's geïnstalleerd op pagina's met geïntegreerde YouTube video's. Sessie

 

 

Door derden uitgegeven cookies :

 

Deze cookies worden geïnstalleerd door andere bedrijven dan PiLeJe.

Cookies van derden zijn cookies die worden geïnstalleerd op het apparaat van de internetgebruiker door de server van een ander domein dan het domein van de bezochte website. Het uitgeven en gebruiken van cookies door derden valt onder de beleidslijnen voor privacybescherming van deze derden.

 

Als u aanvaardt dat er cookies opgeslagen mogen worden op uw apparaat, kunnen de Cookies van de pagina’s en content die u hebt bekeken tijdelijk worden opgeslagen op een daarvoor bestemde plek op uw apparaat. Ze kunnen daar uitsluitend worden gelezen door de afzender van de cookies.U kunt echter ook weigeren om Cookies te aanvaarden; in dat geval worden er geen Cookies op uw apparaat geïnstalleerd behalve de technische cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de Website. U wordt in dit verband gewezen op het feit dat als uw browser is ingesteld om cookies te weigeren, bepaalde functies, pagina's en ruimtes van de Website mogelijk niet toegankelijk zullen zijn, waarvoor de uitgever in dat geval niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

Wat is het beleid van PILEJE inzake sociale media?

Wij gebruiken computerapplicaties afkomstig van derden, waarmee de internetgebruiker content kan delen van onze website met andere personen of deze personen kan laten weten wat haar of zijn mening is over een content van onze website. Dit is met name het geval met de knoppen “Delen” van sociale media zoals Facebook, Twitter of Linkedin. Als u een pagina raadpleegt van de website waarop een dergelijke knop staat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk.

 

Als u ingelogd bent op een sociaal netwerk tijdens het surfen, kunt u met de knoppen van de applicaties de pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Als u gebruik maakt van plug-ins, bijvoorbeeld door te klikken op de knop “Vind ik leuk” of door een commentaar achter te laten, wordt de bijbehorende informatie doorgegeven naar het sociale netwerk en gepubliceerd op uw account. Als u bijvoorbeeld ingelogd bent op Facebook op uw computer en u op dat moment een pagina bekijkt van onze website, kan Facebook deze informatie verzamelen.

 

Als u niet wilt dat het sociale netwerk de informatie die het via onze website verzamelt, koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u eerst uitloggen bij het sociale netwerk voordat u onze website bezoekt.Wij verzoeken u het privacybeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doelen die zij beogen met het gebruik, met name publicitair, van de browser-informatie die zij kunnen verzamelen dankzij deze applicatieknoppen.